Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken wanneer u onze krant leest, wanneer u onze app, onze nieuwsbrief of een van onze websites gebruikt, andere diensten van ons afneemt of op een andere wijze contact met ons heeft.

Of ga direct naar cookiepagina.

Wie zijn wij

Wij zijn het Nederlands Dagblad, een christelijke uitgeverij die gevestigd is aan de Berkenweg 11 te Amersfoort. Wij respecteren uw privacy. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verkopen uw gegevens niet aan andere bedrijven. 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij

1. Algemeen

Contactgegevens

We leggen bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geslacht, leeftijd, telefoonnummer en mailadres vast.

Registratiegegevens

Als u zich registreert of aanmeldt op onze website leggen we inloggegevens vast.

Informatie omtrent abonnementen en bestellingen

Als u een (proef-)abonnement neemt, inschrijft voor een nieuwsbrief, een evenement bezoekt of producten bestelt op een van onze websites, leggen we de gegevens van opdracht, bezorging en betalingsafhandeling vast.

Informatie rond familieberichten en tips

Als u een familiebericht of tip (rubrieksadvertentie) opgeeft, leggen we deze opdracht vast en plaatsen hem ook door op de bijbehorende websites.

Klantcontacten

Als u contact met ons opneemt via mail, chat, sociale media, telefoon of contactformulieren, leggen we deze contacten zoveel mogelijk vast op uw klantkaart. Ook telefoongesprekken kunnen worden opgeslagen voor trainingsdoeleinden of om fraude en misbruik te voorkomen.

Gegevens vanuit web- en appgebruik

Wanneer u een van onze websites of apps gebruikt, kunnen we (geanonimiseerd) IP-adres, browsertype, besturingssysteem, website van herkomst en gebruik van website en app registreren. Ook kunnen we monitoren of iemand een nieuwsbrief opent en artikelen aanklikt. Dit gebeurt onder meer door middel van cookies. Na akkoord op analytische cookies koppelen we waar mogelijk ook web- en appgebruik van bezoekers. Verder maken we op de abonnementenpagina gebruik van remarketing (of retargeting) cookies van Google en Facebook. Hiermee kunnen wij u relevante advertenties tonen op websites van derden. Gedetailleerde informatie over cookies vindt u op onze cookiepagina.

Sociale media

Als u inlogt op onze website met uw Facebook account, registreren wij uw facebook ID. Als u op Facebook een bericht plaatst met een ND tag, kunnen wij die als klantcontact registreren.

Journalistiek

Een artikel zal vrijwel altijd uw naam noemen als u meewerkt aan dat artikel, zal in de meeste gevallen uw naam worden genoemd, vaak aangevuld met andere persoonsgegevens en wellicht foto’s.

Sollicitatie

Een sollicitatie (met alle aangeleverde gegevens) wordt uiteraard bij ons ontvangen en geregistreerd.

2. Bijzondere persoonsgegevens

Politieke voorkeur

Als u bij een enquête vragen beantwoordt met betrekking tot politieke voorkeuren, worden deze vastgelegd bij uw klantgegevens wanneer deze enquête voor marketingdoeleinden is verzonden. Indien de redactie voor een artikel politieke voorkeuren en meningen vraagt, worden deze niet bij uw klantgegevens opgeslagen en uitsluitend voor die ene redactionele actie gebruikt.

Religieuze voorkeur

Als u bij een enquête vragen beantwoordt met betrekking religieuze voorkeuren, stroming en/of kerkgenootschap, worden deze vastgelegd bij uw klantgegevens wanneer deze enquête voor marketingdoeleinden is verzonden. Indien de redactie voor een artikel(-serie) vragen hierover stelt, worden deze niet bij uw klantgegevens opgeslagen en uitsluitend voor die ene redactionele actie gebruikt.

Hoe verzamelen we uw gegevens

We registreren uw gegevens onder meer als u:
- een abonnement, product of dienst afneemt
- contact hebt met iemand van onze organisatie
- zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven
- zich registreert en aanmeldt op onze websites en onze websites / apps bezoekt
- deelneemt aan een enquête

- deelneemt aan een puzzelwedstrijd, zoals de ladderpuzzel

- solliciteert

- meewerkt aan een artikel.

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens

De belangrijkste doelen waar we uw gegevens voor gebruiken, zijn:

Leveren van product of dienst

In het geval van bijvoorbeeld een papieren abonnement is het noodzakelijk dat we weten op welk adres de krant bezorgd moet worden en - in geval van automatische incasso - vanaf welke rekening er geïncasseerd dient te worden.

Communicatie met u

We gebruiken uw contactgegevens om opmerkingen, vragen en klachten te verwerken. Ook zullen we u vanuit de redactie af en toe voor een enquête benaderen.

Marketingdoeleinden

Voor marketingdoeleinden analyseren we het gebruik van website, digitale editie, app en door middel van enquêtes ook van de papieren krant. Dit doen we om onze producten steeds beter aan te passen aan de wensen van de gebruikers. Ook zullen we af en toe een gerichte aanbieding doen en attenderen we u op onze beste verhalen. Voor dat laatste kunt u zich op ieder gewenst moment uitschrijven via een uitschrijflinkje onder een mailing of via een mailtje naar klantenservice@nd.nl. Bij accepteren van de marketingcookies, analyseert Google Analytics ook de demografie van bezoekers op onze website. Deze gegevens gebruiken we om beter inzicht te verkrijgen in de leeftijdsopbouw. Tenslotte maken we trendanalyses rond de abonnementenflow en productgebruik om plannen voor de toekomst te maken. Klanten van ND Zakelijk kunnen voor uitschrijven van marketingmailings mailen naar ndzakelijk@nd.nl of het uitschrijflinkje in de mail aanklikken.Profilering

Een specifiek onderdeel van de marketingdoelen is het maken van gebruikersprofielen om de loyaliteit te beoordelen, te voorspellen en waar gewenst actie te nemen. U kunt hiertegen bezwaar maken. Stuurt u daarvoor een mailtje naar privacy@nd.nl.

Wetgeving

De wet kan eisen stellen aan het verzamelen en bewaren van informatie. Zo kent de wet een bewaarplicht voor bijvoorbeeld de financiële transacties.

Artikelen

Vanwege herkenbaarheid en betrouwbaarheid worden in artikelen vaak namen en andere persoonsgegevens vermeld.

Personeelswerving

Sollicitaties worden uiteraard gebruikt voor personeelswerving en -selectie.

Met wie delen we uw gegevens

Het Nederlands Dagblad verkoopt nooit uw adresgegevens aan derden.

Wel delen we uw persoonlijke gegevens met derden voor onderstaande doeleinden. Met deze partijen hebben we verwerkersovereenkomsten opgesteld om duidelijke afspraken te maken over de verantwoordelijkheden, beveiliging, vertrouwelijkheid, het melden van datalekken en de overige door de privacywetgeving opgelegde verplichtingen.

Leveren van product of dienst

Voor het bezorgen van uw papieren krant delen we uw adresgegevens met onze distributiepartners. Om op website of app te kunnen inloggen als abonnee, delen we uw postcode en abonnementsgegevens met onze web- en app partner. De bestellingen via onze webshop worden opgenomen door een van onze webpartners, die de klant- en ordergegevens doorgeeft aan ons. Voor het versturen van nieuwsbrieven en de geautomatiseerde toezending van inloggegevens, maken we gebruik van een online oplossing van derden. Voor het beoordelen van de inzendingen van de Ladderpuzzels geven wij de gegevens door aan DeGe Puzzels.

Klantenservice

Onze klantcontacten registreren we in een online oplossing.

Marketing 

Voor mailings gebruiken we een online oplossing. Deze oplossing biedt in elke mailing een uitschrijfmogelijkheid om. Ook voor enquêtes en telefonische acquisitie gebruiken we een online oplossing van een derde partij. Als telefonische acquisitie door derden wordt gedaan, wordt de noodzakelijke informatie met hen gedeeld.

Familieberichten en Tips

Voor het opgeven van familieberichten en Tips (rubrieksadvertenties) maken we gebruiken van een online oplossing van derden.

Nieuwsuitwisseling

Het Nederlands Dagblad wisselt artikelen uit met onder andere de Volkskrant en het Reformatorisch Dagblad. Als u hebt meegewerkt aan een artikel, kan uw verhaal ook in de krant en op de website van deze mediabedrijven verschijnen.

Links naar andere websites

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging en bewaartermijnen

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ook hebben we met derden die uw informatie verwerken (‘verwerkers’ in de zin van de privacywetgeving) afspraken hierover gemaakt.

Uw persoonlijke informatie zal niet langer worden bewaard dan nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doelen.

Internationaal dataverkeer

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Daarnaast verwerken we ze ook in landen of bij partijen die door de Europese Commissie zijn aangegeven als landen of partijen met adequaat beschermingsniveau. 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar privacy@nd.nl. Dit kunt u ook doen als u gebruik wilt maken van uw recht op dataportabiliteit. Het Nederlands Dagblad zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Wilt u dat een artikel waaraan u hebt meegewerkt niet meer gevonden kan worden via Google? Wij kunnen het artikel in de meeste gevallen op no-index zetten, zodat het artikel via webbrowsers niet meer gevonden wordt. Binnen ons eigen domein blijft het artikel wel vindbaar. Vanwege wettelijk gesteunde archieffunctie verwijderen kranten internationaal geen artikelen.

U kunt zich altijd uitschrijven voor marketingmailings. Dit kan vanuit de mail of via een mailtje aan klantenservice@nd.nl. (Klanten van ND Zakelijk kunnen mailen naar ndzakelijk@nd.nl.) Daar kunt u ook aangeven als u op geen enkele manier meer benaderd wenst te worden of als u gebruik wilt maken van het recht van bezwaar. Bij dat laatste recht kunt u vanwege specifieke reden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden voor profilering zoals bij de gebruiksdoelen beschreven, kunt u een mailtje sturen naar privacy@nd.nl.

Heeft u een klacht over hoe wij met uw gegevens omgaan en komt u er met ons niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe we met dit privacybeleid omgaan

Wij behouden ons het recht voor van tijd tot tijd ons privacybeleid aan te passen. Check daarom regelmatig de meest recente versie van onze privacyverklaring. 

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@nd.nl

Versiehistorie:

- 6 oktober 2022: koppeling web- en appgebruik bij gegevensverzameling toegevoegd
- 17 augustus 2021: regel m.b.t. oude familieportaal geschrapt; sollicitaties toegevoegd; bovenaan directe link cookiepagina toegevoegd
- 30 juni 2020; toevoeging demografische info als marketingdoel
- 16 april 2020; toevoeging Ladderpuzzels als verzameldoel en doorgeven van gegevens
- 2 juli 2019; attenderen op artikelen toegevoegd als marketingdoel
- 12 februari 2019; cookie informatie bijgewerkt
- 9 mei 2018; toevoeging met betrekking tot gebruik van persoonsgegevens rond artikelen in het Nederlands Dagblad
 - 29 maart 2018; geheel herschreven met het oog op de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming