*

Probleemgezinnen uit Amsterdam in therapie

AMSTERDAM - Een kleine vijftig gezinnen met ernstige problemen in Amsterdam krijgen vanaf komend voorjaar een speciale behandeling volgens een in de Verenigde Staten zeer succesrijke therapie. Het gaat om gezinnen waarin een jongere tot de 'hardekerncriminelen' behoort. De komende jaren moet dit project worden uitgebreid tot honderd gezinnen per jaar.

Varia

meer ‘Varia’