*

VluchtelingenWerk: mogelijk gang naar de rechter om opvangcrisis

VluchtelingenWerk Nederland stapt naar de rechter als het Rijk de opvang van asielzoekers voor 1 augustus niet aan de wettelijke minimumnormen laat voldoen, zo wordt donderdag gemeld. De stichting laat weten het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) formeel aansprakelijk te stellen ‘voor de schadelijke en inhumane omstandigheden in de asielopvang’. Er wordt een dagvaarding voorbereid, zodat na 1 augustus meteen een kort geding aangespannen zou kunnen worden.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie