*

VNO-NCW: Nederland loopt op meerdere fronten vast

Nederland loopt op meerder fronten vast, zoals bij de verduurzaming, de aanleg van wegen en andere infrastructuur en de bouw van nieuwe woningen. Volgens ondernemersorganisatie VNO-NCW, die vanuit het hele land daarover signalen krijgt vanuit de achterban, komen ambities in gevaar. VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen roept minister-president Mark Rutte in een brief op beter samen te werken met het bedrijfsleven om problemen op te lossen.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie