*

Apenpokkenvirus

‘Geen angst,’ zei een man in Lithoijen,
‘we zullen het samen weer rooien!
Was handen, blijf thuis
bij klachten en pluis
elkaar even niet na op vlooien!’