*

Advies Raad van State: verbeter positie verdachte in strafproces

De positie van een verdachte in een strafzaak moet verbeterd worden door onder meer te zorgen voor adequate, gefinancierde rechtsbijstand en door diegene de informatie te geven die nodig is voor effectieve verdediging. Dit adviseert de Raad van State naar aanleiding van het voorstel van de regering dat het Wetboek van Strafvordering moderniseert. Het advies is maandag openbaar geworden.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie