*

RvS houdt rekening met stijging rechtszaken na Omgevingswet

Het aantal rechtszaken over bouwen en ruimtelijke ordening dat bij de Raad van State wordt voorgelegd, is vorig jaar met 25 procent gestegen. De Raad verwacht dat dit aantal verder zal stijgen, vooruitlopend op en na invoering van de Omgevingswet per 2023. In het voorjaar van 2023 worden de eerste rechtszaken al verwacht over bouwprojecten die onder die nieuwe wet gaan vallen.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie