*

Kamer wil weten of coronatoegangsbewijzen wel zin hebben

Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het kabinet beter moet uitleggen hoe de coronatoegangsbewijzen de komende tijd nieuwe besmettingen kunnen voorkomen. Verschillende fracties wijzen erop dat in horeca, evenementen en cultuursector gecontroleerd moet worden op de QR-codes, en daarmee voor met name mensen die niet gevaccineerd of geboosterd zijn onnodige barrières worden opgeworpen.

Varia

meer ‘Varia’