*

Raad van State keurt gaswinningsplan in het noorden goed

Het winningsplan waarmee de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gas wint uit elf gasvelden in Drenthe, Friesland en Groningen is goedgekeurd door de Raad van State. Gemeenteraden van verschillende gemeentes, de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu en de stichting Natuur- en Milieufederatie Drenthe hadden hier samen bezwaren tegen ingediend om het plan te stoppen.

Varia

meer ‘Varia’