*

Wereldberoemde wachtrij na overstroming

In januari 1937 ging het in de Amerikaanse stad Louisville, in de staat Kentucky, helemaal verkeerd. Door hevige regenval overstroomde de Ohio River, waardoor zestig procent van de stad en een omliggend gebied van zo’n 104 vierkante kilometer blank kwam te staan. Deze ramp wordt in de Amerikaanse geschiedenisboeken ‘The Great Flood of 1937’ genoemd. Bijna vierhonderd mensen vonden de dood. Toen de rivier overstroomde, moesten er uiteindelijk zo’n 175.000 mensen uit Louisville en de omliggende regio geëvacueerd worden. Tel hierbij op dat er een ingrijpende wereldwijde economische crisis was, die veel mensen al in de problemen had gebracht, en de gevolgen zijn begrijpelijk: veel mensen hadden direct hulp nodig om in hun basale levensbehoeften te kunnen voorzien. 

advertentie