*

Scholen: wel extra herkansing, geen onvoldoende meer wegstrepen

Ook de eindexamenkandidaten van dit schooljaar moeten een extra herkansingsmogelijkheid krijgen én de optie om hun examens over meerdere perioden te spreiden, vindt de VO-Raad, die de middelbare scholen vertegenwoordigt. De optie om een onvoldoende weg te strepen voor een vak dat niet behoort tot de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) kan wat de raad betreft echter overboord.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie