*

Gezondheidsdienst VS wil booster voor alle volwassenen om Omikron

De adviseurs van de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en preventie (CDC) hebben er met het opduiken van de coronavariant Omikron nogmaals op aangedrongen dat alle volwassenen in de Verenigde Staten een boosterprik krijgen. Eerder in november bevalen ze die derde injectie al aan voor alle volwassen, nadat ze eerst gepleit hadden voor boosterprikken voor alle 50-plussers.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie