*

Raad van State: met spoed extra klimaatmaatregelen nodig

De Raad van State roept het kabinet op ‘met spoed’ extra maatregelen te treffen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het is ‘onverantwoord’ dat de doelstellingen uit de Klimaatwet ‘uit het zicht raken’, aldus de belangrijkste adviseur van het kabinet en de Tweede Kamer.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie