*

VN waarschuwen voor verder falen van klimaatbeleid

De meteorologische organisatie van de Verenigde Naties (WMO) waarschuwt dat er vorig jaar weer een record aan broeikasgassen is uitgestoten en dat zo de klimaatdoelen nog verder buiten bereik raken. De waarschuwing komt minder dan een week voor de start van de VN-klimaattop in Glasgow.

Varia

meer ‘Varia’