*

Blogs & bladen

bezwaren tegen NBV weggenomen

In De Wekker, het weekblad van de Christelijke Gereformeerde Kerken, geeft professor Eric Peels zijn zegen aan de nieuwe vertaling van de bijbel die vorige week werd gepresenteerd, de NBV21. Zo gek is dat niet, Peels zat als kenner van het Oude Testament tenslotte in de Begeleidingscommissie. Peels denkt dat deze vertaling ‘voor behoudend-reformatorische kringen wellicht nog steeds een brug te ver is’, maar ‘dat veel bezwaren zijn weggenomen’. Als voorbeeld noemt hij het ontbreken van de hoofdletters die betrekking hebben op het spreken over God, zoals dat in de NBV die in 2004 verscheen het geval was. Deze hoofdletters staan er wel in de NBV21. Als lid van de Begeleidingscommissie hielp Peels de vertalers samen met een aantal andere specialisten bij moeilijke kwesties. 

  • aangepast 18 oktober 2021 19:48

Varia

meer ‘Varia’