*

Overheidsfinanciën herstellen van forse corona-uitgaven

Dankzij een sterker dan verwacht economisch herstel laten ook de overheidsfinanciën volgend jaar een flinke verbetering zien. Met een geraamd tekort op de begroting van 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) voldoet Nederland in 2022 weer aan de Europese norm, die een tekort van 3 procent toestaat. Dit jaar bedraagt het verwachte tekort nog 6 procent.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie