*

Kamer voelt voor uitzondering toegangsbewijs op terrassen

Een Kamermeerderheid heeft bezwaren tegen verplichte coronatoegangsbewijzen op terrassen. Coalitiepartijen VVD, D66 en CDA vroegen zich tijdens een debat over corona af of er geen uitzondering moet worden gemaakt op de brede inzet van toegangsbewijzen. Ook de PvdA is tegen.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie