*

Inhuldiging streng opgevoede Wilhelmina


Op 6 september 1898 vond de inauguratie plaats van koningin Wilhelmina, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Deze ceremonie betekende de start van de regeerperiode van Wilhelmina als vorstin. Ze werd ingehuldigd in het bijzijn van tal van hoogwaardigheidsbekleders, onder wie - uiteraard - ook haar moeder Emma. Emma trad sinds 1890, toen haar man koning Willem III overleed, als regentes op van Wilhelmina, tot zij meerderjarig werd.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie