*

Teruggeroepen beademingsapparatuur Philips volgens FDA gevaarlijk

De beademingsapparatuur van Philips, waarvoor het bedrijf eerder een grote terugroepactie aankondigde, kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en leiden tot verwondingen of zelfs overlijden. Die waarschuwing volgt uit een inschatting door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). De toezichthouder heeft de terugroepactie van Philips in de hoogste risicocategorie, de zogeheten Class 1, ingeschaald.

Varia

meer ‘Varia’