*

McDonald’s gaat samen met Eneco energievoorziening verduurzamen

McDonald’s gaat samenwerken met energiebedrijf Eneco om de fastfoodketen verder te verduurzamen. McDonald’s wil in Nederland de eigen broeikasgasuitstoot fors reduceren voor 2030. Om dat doel te bereiken stapt de keten met ingang van 2023 over op volledige groene energie uit nieuw te ontwikkelen zon- en windparken.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie