*

Schiphol en Aéroports de Paris beëindigen samenwerking

Schiphol en de Franse luchthavenuitbater Aéroports de Paris (ADP) stoppen dit jaar met hun samenwerking die ruim twaalf jaar liep. Dat maakt Royal Schiphol Group, het bedrijf achter luchthaven Schiphol, bekend via zijn website.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie