*

Blogs en bladen

sportverdwazing en verafgoding

Het Europees kampioenschap voetbal gaat niet voorbij aan ‘onze reformatorische deuren en harten’, schrijft leerkracht Teus Vlot in De Wachter Sions, het weekblad van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. ‘De zuigkracht is zo groot, dat heel wat jongeren en ouderen tal van argumenten bedenken om op de hoogte te blijven van alle ins en outs van de wedstrijden.’ Maar al die argumenten draaien om de hete brij heen, vindt Vlot. ‘De kernvraag is: wie of Wie staat in het middelpunt van ons leven: de mens of God?’ Sport is niet bij voorbaat onbijbels, dat kun je niet afleiden uit Paulus’ woorden dat ‘lichamelijke oefening tot weinig nut is’, schrijft hij. ‘Laten we daarom niet doorslaan naar de ene kant door ons mee te laten zuigen in een zich van God afkerende wereld van sport en spel (waarbij sportverdwazing en verafgoding hoogtij viert), maar ook niet naar de andere kant door lichamelijke beweging, ook als het in spelvorm is, direct als onbijbels af te wijzen.’ 

Varia

meer ‘Varia’