*

ACM: evenwichtigheid nodig bij vergelijkingssites zorgverzekering

Het is belangrijk dat er evenwichtige informatie wordt geboden rond polissen voor zorgverzekeringen bij vergelijkingssites. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de jaarlijkse zorgmonitor. Anders dreigt het risico dat een grote groep verzekerden onvoldoende in staat wordt gesteld om zich te oriënteren op een overstap. Dat zou de solidariteit in het zorgsysteem onder druk kunnen zetten door een tweedeling tussen mensen die overstappen en die niet overstappen, aldus de toezichthouder.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie