*

Meer bedrijven voldoen aan afspraken uit textielconvenant

Het percentage kleding- en textielbedrijven dat voldoet aan eerder afgesproken regels over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt verder toe. Volgens de jaarrapportage van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) voldeed vorig jaar 80 procent van de deelnemende bedrijven aan de afspraken. Dat is meer dan de 63 procent een jaar eerder. Wel moet worden aangetekend dat het leeuwendeel van de markt nog niet zijn handtekening heeft gezet onder het convenant.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie