*

consumptieve smartphonecultuur

In 1949 adviseerde prof. Benne Holwerda elke vader een uur per week met zijn gezin een bijbelgedeelte te bespreken. Daarbij wees hij op het belang van het gebruik van bijbelverklaringen. Dat was ver vóór de opkomst van de televisie, schrijft de hersteld-gereformeerde dominee Siem de Marie in De Bazuin. ‘Komen we toe aan minstens een uur per week Schriftstudie? Lezen we er een Beknopt Commentaar, een Studiebijbel of een Korte Verklaring of andere uitleg bij? Voor een luttel bedrag aan euro’s zijn die door ons allemaal aan te schaffen. Hoe staat het met ‘onze Schriftuurlijke bezinning’ over de toepassing van de Bijbel?’, vraagt De Marie. ‘Hoe komt het dat er de laatste jaren vrijwel geen enkel boek is uitgeleend uit de grote opleidingsbibliotheek van onze kerken? De grote opgave waar we voor staan is hoe we met Gods hulp de consumptieve kijk- en smartphonecultuur weer kunnen reformeren tot een Godvruchtige lees- en studeercultuur.’

Varia

meer ‘Varia’

advertentie