*

VN slaan alarm over groeiend aantal mensen op de vlucht

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties slaat alarm over het groeiende aantal vluchtelingen in de wereld. ‘Ondanks de pandemie is het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlogen, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen in 2020 gestegen tot bijna 82,4 miljoen’, meldt de UNHCR. ‘Het gaat om een stijging van 4 procent in vergelijking met het recordaantal van 79,5 miljoen eind 2019.’

Varia

meer ‘Varia’

advertentie