*

Vijfde periode loonsteun gaat vooral naar horeca

Ruim 40 procent van de toegekende aanvragen voor de vijfde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt van werkgevers uit de horeca en catering. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. Van de eerste bijna 19.000 toegekende aanvragen voor de financiële steun voor loonkosten, waren er ruim 8000 afkomstig van horecawerkgevers.

Varia

meer ‘Varia’