*

Baudet en Van Haga

‘Het is’, zegt een man in De Berken,
‘heel moeilijk om samen te werken,
dus splitsen dan maar.
Ze gaan uit elkaar.
Het lijken inmiddels wel kerken.’

advertentie