*

Rutte blijft thuis van EU-top


'Ik wil', zegt Mark Rutte uit 's-Haghe,
'mij - down door zo'n top - eens beklagen.
Nee, geen super gaaf
met mezelf in conclaaf.
Het snot voor mijn oog zal ik dragen.'

advertentie