*

Gesprekken over atoomdeal met Iran versnelling hoger

De onderhandelingen in Wenen over het Iraanse nucleaire programma gaan een versnelling hoger, hebben diplomaten uit onder meer Iran gezegd. Doel is zowel Iran als de Verenigde Staten het internationale atoomakkoord uit 2015 weer te laten naleven.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie