*

Limburg wil uiterlijk 18 juni nieuw college van GS

De provincie Limburg streeft ernaar uiterlijk 18 juni een nieuw college van Gedeputeerde Staten (GS) te vormen. Dat blijkt uit een mededeling door de griffie van de provincie donderdagavond. Daarin wordt nader gepreciseerd welk tijdpad verkenner Onno Hoes moet gaan volgen bij het uitbrengen van advies aan de Staten. Hoes werd woensdag door de fractievoorzitters aangetrokken als verkenner.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie