Vacature
Viaa

Directeur Social Work en Theologie

Gepubliceerd: 6 maart 2023
    0,8 - 1,0 fte
    Zwolle
Direct solliciteren

Bent u een leidinggevende met aandacht voor de mens, de relatie en voor (verander-)processen in teams, gaat u altijd voor duidelijkheid en voor een heldere taakverdeling en komt u uit de welzijnswereld of het (hoger) onderwijs? Dan is deze functie u op het lijf geschreven. Als directeur bent u eindverantwoordelijk voor het strategisch beleid van de Academie Social Work en Theologie. U bent het boegbeeld van de academie en het betrokken team. U houdt ervan met een personal touch vele relaties en in- en externe contacten te onderhouden en uit te bouwen. U bent de drager van de christelijke identiteit en weet daarover het goede gesprek te faciliteren binnen de diversiteit van zowel de studentenpopulatie als het personeelsbestand. U geeft ruimte voor innovatie en bevordert de onderwijs- en onderzoekscultuur.

Momenteel bevindt de hogeschool zich in een fase van transitie om te komen tot een sterkere professionele werkcultuur. Het is uw opdracht om deze organisatorische transitie op uw academie te implementeren en verder ‘in te regelen’. Dit houdt onder meer in dat u gaat samenwerken met enkele teamleiders die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding, waardoor u zich als directeur kunt richten op strategische vraagstukken en de verbinding tussen het strategische en het tactische niveau. Deel van de transitie is het proces dat onderwijsondersteunende processen (die nu nog per academie zijn georganiseerd) worden geharmoniseerd en gecentraliseerd. 

U neemt deel aan het directieoverleg waarin de andere twee academiedirecteuren, de directeur bedrijfsvoering en het college van bestuur zitting hebben. Vanuit dat gremium zullen ook academie-overstijgende taken en projecten bij u worden belegd. De hogeschool realiseert zich dat deze transitie veel van de medewerkers zal vragen. Het is aan u de taak om met uw verbindende en communicatieve leiderschapskwaliteiten hier een grote bijdrage aan te leveren.

Ingangsdatum: 1 september 2023 of zoveel eerder als mogelijk.

Direct solliciteren