*

ND Fonds

Het ND lezen met financiële ondersteuning

Wat is het ND Fonds?

Het Nederlands Dagblad Fonds is een zelfstandige stichting die als doel heeft financiële ondersteuning te bieden aan hen die graag het Nederlands Dagblad lezen, maar de volle abonnementsprijs niet kunnen betalen. Het Fonds is al in 1974 opgericht en verkrijgt zijn middelen via giften van voornamelijk abonnees. Elk jaar wordt een actie gehouden met als motto ‘Lezen en laten lezen’. Het ND Fonds is het enige fonds ‘voor lezers, door lezers’ van de Nederlandse dagbladen, die op deze wijze abonnementen mogelijk maakt.

Hoe werkt het ND Fonds?

Mensen die het financieel moeilijk hebben kunnen een aanvraag indienen voor een Fondsabonnement. Als zij kunnen aantonen dat een volledig abonnement op de krant financieel niet haalbaar is, helpt het Fonds hen door de helft van de abonnementsprijs te betalen. In de aanvraag is alleen inkomen, gezinssituatie en woonsituatie van belang. Een Fondsabonnement wordt nooit langer dan een jaar verstrekt. Ieder jaar ontvangt de Fondsabonnee een formulier met de vraag of de situatie is gewijzigd. De enige andere voorwaarde is dat er geen abonnement op een ander dagblad is.

Voor u? 

Denkt u in aanmerking te komen voor steun vanuit het ND Fonds? Vult u dan dit formulier in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

ND Fonds,

Postbus 2085,

3800 CB Amersfoort

of mail naar ndfonds@nd.nl. 

De kopie van het identiteitsbewijs zal na controle worden vernietigd.

Help lezers, steun het ND Fonds

Het ND Fonds kan haar werk alleen doen als u meehelpt. Het Fonds is opgericht door lezers voor lezers. Daarom doen we een beroep op u om ons te steunen met een gift. Maak uw gift over op: 

IBAN-nummer NL11 INGB 0004 079642 ten name van ND Fonds te Amersfoort

Het Nederlands Dagblad Fonds is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) per 1 januari 2008, onder nummer 8155.46.610. Giften aan ND-fonds zijn dus aftrekbaar. Kijk voor meer informatie over de ANBI-verklaring op www.belastingdienst.nl

Doneer

Contact

Het ND Fonds is een zelfstandige stichting.

ND Fonds
Postbus 2085
3800 CB Amersfoort


IBAN-nummer NL11 INGB 0004079642 t.n.v. ND Fonds te Amersfoort
KVK: 41188700

Telefoonnr.: 088 1999999
E-mailadres: ndfonds@nd.nl


Het huidige bestuur bestaat uit:

Janine Jonker-Beekman (voorzitter)

Aad Lootens (penningmeester)
Elly Kamphuis-Kwakkel, (promotie)
Hanke Helms (lid)

De bestuursleden van de Stichting ND-Fonds worden voor deze activiteiten niet betaald.


Bekijk hier de JAARREKENING ND FONDS 2019 en de JAARREKENING ND FONDS 2018