ND Fonds


‘Zijn dag startte met zijn loopje naar de receptie, om de krant op te halen. Dat ene moment gaf hem weer een stukje regie’

Wat is het ND Fonds
Het Nederlands Dagblad Fonds is een zelfstandige stichting die als doel heeft financiële ondersteuning te bieden aan hen die graag het Nederlands Dagblad lezen, maar de volle abonnementsprijs niet kunnen betalen. Het Fonds is al in 1974 opgericht en verkrijgt zijn middelen via giften van voornamelijk abonnees. Elk jaar wordt een actie gehouden met als motto ‘Lezen en laten lezen’. Het ND Fonds is het enige fonds ‘voor lezers, door lezers’ van de Nederlandse dagbladen, die op deze wijze abonnementen mogelijk maakt.

Hoe werkt het ND Fonds
Mensen die het financieel moeilijk hebben kunnen een aanvraag indienen voor een Fondsabonnement. Als zij kunnen aantonen dat een volledig abonnement op de krant financieel niet haalbaar is, helpt het Fonds hen door de helft van de abonnementsprijs te betalen. In de aanvraag is alleen inkomen, gezinssituatie en woonsituatie van belang. Een Fondsabonnement wordt nooit langer dan een jaar verstrekt. Ieder jaar ontvangt de Fondsabonnee een formulier met de vraag of de situatie is gewijzigd. De enige andere voorwaarde is dat er geen abonnement op een ander dagblad is.

Voor u?
Denkt u in aanmerking te komen voor steun vanuit het ND Fonds? Vult u dan dit aanvraagformulier in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar onderstaand adres. Denkt u eraan om uw BSN-nummer en uw foto volledig onherkenbaar te maken.

ND Fonds,
Postbus 2085,
3800 CB Amersfoort
of mail naar ndfonds@nd.nl.
De kopie van het identiteitsbewijs zal na controle worden vernietigd.

Helpt u ons mee?
Het ND Fonds kan zijn werk alleen doen als u meehelpt. Het Fonds is opgericht door lezers voor lezers. Daarom doen we een beroep op u om ons te steunen met een gift. Maak uw gift over op:

NL11 INGB 0004 079642 
t.n.v. ND Fonds te Amersfoort

of klik op onderstaande button

DONEER

Het Nederlands Dagblad Fonds is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) per 1 januari 2008, onder nummer 8155.46.610. Giften aan ND-fonds zijn dus aftrekbaar. Kijk voor meer informatie over de ANBI-verklaring op www.belastingdienst.nl

Bedankt!

Lees hier de verhalen van mensen die de krant kunnen lezen dankzij uw steun.

Nienke: ‘Dat ene moment gaf hem weer een stukje regie’


Campagne ND Fonds 2020 - beeld Carel Schutte

Annita: ‘Omzien naar mensen met een smallere beurs’


Bijschrift - beeld Credit

Jan: ‘Ik wilde de krant niet missen’Bijschrift - beeld Credit

Henk: ‘Ik vind het een mooie missie om ook 
mensen met een kleine beurs in staat
te stellen goede informatie tot zich te 
nemen’


Bijschrift - beeld Credit

‘Ik vertel graag waarom het ND in de 

kwetsbare perioden van mijn leven van
meerwaarde is geweest’

Contact

ND Fonds
Postbus 2085
3800 CB Amersfoort

IBAN-nummer NL11 INGB 0004079642 t.n.v. ND Fonds te Amersfoort
KVK: 41188700

Telefoonnr.: 088 1999999
E-mailadres: ndfonds@nd.nl

Het huidige bestuur bestaat uit:

Janine Jonker-Beekman (voorzitter)
Aad Lootens (penningmeester)
Mattie Meints (bestuurslid)
Frans Tijssen (secretaris)

De bestuursleden van de Stichting ND-Fonds worden voor deze activiteiten niet betaald.

Bekijk hieronder de jaarrekeningen van de afgelopen jaren:

Jaarrekening ND Fonds 2021 (of ANBI-formaat)
Jaarrekening ND Fonds 2020 (of ANBI-formaat