Dick en Daniël Geloven Het Wel

#65 Zomerspecial - Zo maakte Martin Luther King de Bijbel concreet voor zijn zwarte luisteraars

Dick en Daniël Geloven Het Wel

In de zomerserie protestantse heiligen: Martin Luther King, de jonge dominee die de bekendste zwarte burgerrechtenactivist werd. De preken van de zwarte baptistenpredikant inspireerden erg veel mensen, vooral door hun alledaagse thema’s: werkloosheid, zorg voor familie, ziekte, en natuurlijk de systematische achterstelling waarmee zijn zwarte gehoor dagelijks te maken had. God heeft ons vandaag iets te zeggen, daarvan was King overtuigd.

In 1963 sprak hij zijn wereldberoemde woorden: I have a dream. Dat maakte hem een van de bekendste voorvechters van burgerrechten voor zwarte mensen. Deze profeet heeft veel christenen de ogen geopend dat opkomen voor gelijkheid van alle mensen - ondanks hun huidskleur - tot de kern van het christelijk geloof behoort.

Meer lezen over protestantse heiligen: nd.nl/heiligen