Dick en Daniël Geloven Het Wel

#63 - Hoe een nieuw kerkverband oude trauma’s heelt

Dick en Daniël Geloven Het Wel

Te gast is Ad de Boer. Hij is betrokken bij de vorming van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Er staat op 1 mei 2023 iets bijzonders te gebeuren: vrijgemaakt-gereformeerden en Nederlands-gereformeerden gaan fuseren. Daarmee wordt een breuk uit de jaren zestig geheeld. Dat gaat met veel emotie gepaard, want de scheuring is nog steeds een levend trauma voor veel oudere kerkleden. De kerkruzie verscheurde kerken, scholen en complete gezinnen. Waardoor kon die zulke diepe sporen trekken? Voor dat leed zijn inmiddels veel excuses gemaakt. En nu de kerkelijke ontwikkelingen zo snel gaan - ligt er een snelle fusie met de Protestantse Kerk voor de hand?