Dick en Daniël Geloven Het Wel

#39 - Hoe sta je als bisschop in de veranderende Rooms-Katholieke kerk?

Dick en Daniël Geloven Het Wel

#39 - Hoe staat de bisschop in de veranderende Rooms-Katholieke Kerk?

We zijn te gast in het bisschoppelijk paleis in Haarlem, bij bisschop Jan Hendriks. Met een groot onderzoek heeft het Nederlands Dagblad laten zien wat er speelt in de Rooms-Katholieke Kerk. Wat merkt Hendriks daarvan? Waar is hoop en waar maakt hij zich persoonlijk zorgen om? Door corona zullen er kerkgangers verdwijnen, evenals door de sluiting van vele kerken. Maar er gloort hoop: er kijken vier keer meer mensen naar het YouTube-kanaal van de Basiliek St. Bavo dan er in de kerk kwamen. Hendriks stelt zich tot doel de mensen ook over de drempel van het gebouw te krijgen. En de bisschop vertelt ook hoe hij de Heer voor het eerst ervaarde als misdienaar en op zestienjarige leeftijd zijn roeping kreeg tot het priesterambt tijdens het lezen van een boek van W.F. Hermans.