De Kamerling

Wat zegt de Bijbel over genezen van zieken?

De Kamerling

In deze podcast beantwoordt theoloog Rob van Houwelingen iedere week een vraag van een lezer over een gedeelte uit de bijbel of een specifieke bijbeltekst. Deze week een vraag over het genezen van zieken. Wat staat daarover in de Bijbel? Mogen we vandaag de dag ook genezing verwachten na gebed?