Het Nederlands Dagblad biedt lezers een dagelijks venster op de werkelijkheid, en duiding daarvan in het licht van de Bijbel.

Voortdurend doen we verslag van wat we waarnemen en opmerken; we analyseren, duiden en becommentariëren het nieuws vanuit een herkenbare christelijke identiteit.