Missie

Het Nederlands Dagblad biedt lezers een dagelijks venster op de werkelijkheid, en duiding daarvan in het licht van de Bijbel. Voortdurend doen we verslag van wat we waarnemen en opmerken; we analyseren, duiden en becommentariëren het nieuws vanuit een herkenbare christelijke identiteit.

Visie

Een betrouwbare, onafhankelijke nieuwsvoorziening helpt mensen in hun dagelijks functioneren en bij hun participeren in de maatschappij en al haar verbanden. Met christelijke journalistiek verbinden we christenen onderling en rusten we hen toe om vanuit hun geloof te leven en op de samenleving betrokken te zijn.

Tegelijk maken we die samenleving bekend met wat christenen doen en wat hen drijft; we informeren medeburgers, beslissers en bestuurders over de belangen en het handelen van gelovigen, binnen en buiten Nederland.

Verhaal

Welke rol het Nederlands Dagblad wil vervullen in de huidige samenleving leest u in het volgende document.