Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een Cisac-organisatie zijn de publicatierechten geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2009.

Elke vorm van openbaarmaking en verveelvoudiging van werken van beeldende kunst van kunstenaars aangesloten bij een Cisac-organisatie is verboden, behoudens voor het downloaden van beeldfiles, voor zover dit noodzakelijk is voor het bekijken van de inhoud, onder voorwaarde dat ze onmiddellijk na het bekijken uit het geheugen worden gewist. Voor het verkrijgen van auteursrechtelijke toestemming betreffende verder gebruik kunt u zich wenden tot: Stichting Pictoright (www.pictoright.nl). E-mail adres: info@pictoright.nl.

Van abonnees legt Nedag Uitgevers B.V. gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om abonnees te informeren over de andere diensten en producten van titels en werkmaatschappijen van Nedag. Als u die informatie niet wenst, kunt u dat schriftelijk melden of een formulier aanvragen bij onze afdeling abonneeservice.