*

Radboud Universiteit, blijf stoutmoedig katholiek. Op naar het eeuwfeest in 2023

De 'betreurenswaardige beslissing' van de bisschoppen om de Nijmeegse Radboud Universiteit niet langer katholiek te noemen hoeft niet het einde te betekenen van haar katholieke aspiraties. 'Het zijn de mensen zelf, leidinggevenden, professoren, medewerkers, en de studenten die de universiteit een katholiek gezicht geven.'

advertentie