*

Nieuw waterbeheer is noodzakelijk. En ja, de landbouw gaat de gevolgen ervan merken

Het is onontkoombaar dat in Nederland fundamenteel over het waterbeheer van de toekomst wordt nagedacht, nu veel gebieden verdrogen en de bodem blijft dalen in veenweidegebieden.

Opinie

meer ‘Opinie’