Scholen spreken over kinderen als parels in Gods hand. Toch kan een herwaardering van zonde geen kwaad

Opinie
We hebben als samenleving moeite eerlijk over het kwaad te spreken. Ook in het onderwijs wordt het kwaad en vooral ‘zonde’ snel weggeduwd. Intussen wensen docenten ‘een evenwichtiger taal over het kind, waarin meer gezegd wordt dan dat je een parel in Gods hand bent’.
Tirza van Laar en Wolter Huttinga • onderzoekers van de leerstoel Christelijke Identiteit aan de Theologische Universiteit Kampen
donderdag 24 september 2020 om 16:28 aangepast 19:48
Zijn we liever positief dan realistisch? 'Het onderwijs wil immers bijdragen aan ontwikkeling, aan groei en het tot bloei komen van kinderen en jongeren. Het wil vooruit en denkt positief.'
Zijn we liever positief dan realistisch? 'Het onderwijs wil immers bijdragen aan ontwikkeling, aan groei en het tot bloei komen van kinderen en jongeren. Het wil vooruit en denkt positief.' beeld anp / Siese Veenstra

Zonde, kwaad en gebrokenheid: zijn dat nou termen die er toe doen wanneer we nadenken over onderwijs? Onderwijs wil immers bijdragen aan ontwikkeling, aan groei en het tot bloei komen van kinderen en jongeren. Het wil vooruit en denkt positief. Problemen zijn er om opgelost te worden. Ook het christelijk onderwijs vertrekt in principe vanuit een positief mensbeeld en met goede redenen: ‘je hebt van God unieke gaven en talenten gekregen die we willen ontdekken en ontwikkelen’, zoals scholen het vaak omschrijven.

prestatiemaatschappij

Daarmee sluit het christelijk onderwijs aan bij een bredere tendens in de samenleving die echter ook onder kritiek is komen te liggen. Het ..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Waddenzee rechten geven? Minister Van der Wal gooit het idee met twijfelachtige argumenten overboord

De Waddenzee zou volgens Laura Burgers beter beschermd zijn door haar erkenning te geven als zelfstandige rechtspersoonlijkheid. In onder andere Spanje, Oeganda en Ecuador blijkt dat het helpt.

Afbeelding

De herdenking van de Watersnoodramp in 1953 is een uitgelezen moment om te leren van de geschiedenis

De herdenking van de Watersnoodramp is een goed moment om te leren van de geschiedenis, schrijft Lotte Jensen, auteur van Wij en het water. We hebben niet alleen een alerte overheid nodig. Burgens zijn zelf ook aan zet.

Afbeelding

Zijn mensen bang voor een nieuwe watersnoodramp? 'Ik denk niet dat het helemaal te voorkomen is'

Zeventig jaar geleden vond de Watersnoodramp plaats. Door klimaatverandering het aantal overstromingen alleen maar toe. Moeten we bang zijn voor een nieuwe watersnoodramp?

Afbeelding

De twijfelachtige erfenis van Charles Darwins racisme, dat benoemd moet worden in de geschiedenisboeken

Darwin wordt geprezen als de geniale grondlegger van de moderne biologie. Het zou echter passender zijn om naar hem te verwijzen als de notoire aanstichter van het wetenschappelijk racisme, vindt Ard Jan Biemond.

Afbeelding

Nederland is slecht in het oprichten van succesvolle start-ups. Hoe komt dat?

Iets nieuws bedenken, lukt Nederlandse ondernemers wel. Om er zakelijk een succes van te maken is veel moeilijker, merkt Peter de Waard. Dat bewijst nu ook Lightyear.

Afbeelding

De vrijheid verdedigen door die te beperken? De (voorspelbare) effecten van een koranverbranding

Het is duidelijk dat koranverbrandingen niet slechts tegen een boek gericht zijn, maar dat er ook naar moslims zelf een in wezen vijandig signaal uitgaat, signaleert Joas Wagemakers.