Luister naar

De coronatijd riep vragen op voor de kerk. Ik zie nu wel uit naar een goed gesprek

Opinie
Het verbod op kerkdiensten gaf onder christenen nauwelijks discussie. Prima, vindt Gert Kwakkel, maar laten we ons dan nu bezinnen op een paar noodzakelijke vragen.
woensdag 15 juli 2020 om 14:43
Gert Kwakkel
Gert Kwakkel beeld nd
Theologenblog

Op aanwijzing van de overheid hebben de kerken in Nederland gedurende drie à vier maanden geen normale erediensten gehouden. Sinds een paar weken staan de kerkdeuren weer iets wijder open dan een smalle kier. Gemeenteleden komen samen, maar ze mogen nog steeds niet zingen.

Mij viel op dat deze maatregelen niet tot heftige discussies hebben geleid. De vraag naar de grenzen van de bevoegdheid van de overheid in kerkelijke zaken kwam wel aan de orde in de media, maar leidde niet tot een fel debat.

Opvallend vond ik ook dat ik niemand heb horen zeggen: ‘hier heeft de overheid niets over te vertellen; we moeten God meer gehoorzamen dan de mensen’. Of: ‘als we gehoorzaam doen wat God vraagt, zal Hij ons beschermen; dan hebben we van corona niets te vrezen’. Zelf voelde ik mij trouwens ook niet geroepen deze gezichtspunten naar voren te brengen.

Kennelijk leeft vrij algemeen het besef dat we desnoods op een andere dan de gebruikelijke manier kerk kunnen zijn en God eren, als de beperkingen maar niet te lang duren. Dat getuigt van Bijbelse nuchterheid. 

Toch rezen er de afgelopen weken bij mij een paar vragen. Zou het ook kunnen zijn dat blanke christenen in de westerse wereld helemaal niet meer rekenen met de mogelijkheid van bescherming door een bijzonder ingrijpen van God? Dat we, anders dan gelovigen in vroeger tijden of elders in de wereld, alleen nog denken in termen van waarneembare oorzaken en gevolgen? Of dat we ons wel oriënteren aan Paulus’ oproep tot gehoorzaamheid aan de overheid in Romeinen 13, maar de mogelijkheid van noodzakelijk verzet geheel uit ons gezichtsveld verdwenen is?

Het is goed dat we dit soort vragen de afgelopen maanden niet uitgebreid besproken hebben. We leefden als het ware in oorlogstijd. Soldaten op het slagveld moeten niet gaan debatteren over de te volgen strategie. Op dat moment moeten zij vechten, in vertrouwen dat de legerleiding weet wat het beste is. Discussies over de strategie moeten wachten tot na het gevecht.

Ondertussen is de strijd tegen corona minder heftig geworden. We kunnen weer ademhalen en de zomervakantie breekt aan. Wellicht bieden de komende weken een goed moment voor theologische bezinning. 

Sommigen zullen zeggen: ‘alsjeblieft niet; nu even ontspannen, zonder moeilijke vragen aan mijn hoofd’. Dat kan een heel gezonde benadering zijn. Maar vroeg of laat moeten de theologische vragen weer aan de orde komen. Bijvoorbeeld deze: wat betekent het concreet dat je, als je in vertrouwen op God leeft, mag rekenen op zijn bescherming? Of: waar ligt de grens van de zeggenschap van de overheid en wanneer is verzet geboden?

Voor alles is er een vastgestelde tijd, zegt Prediker 3. Er is een tijd om te vechten en een tijd om ons te bezinnen en te discussiëren. Ik kan best even wachten, maar zie wel uit naar een goed gesprek.

De auteur is hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Kampen en de Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Instanties moeten zich bekeren. Ook voor hen geldt: je hebt geen naaste, maar je bent er een

Het voorstel van Jasper van den Bovenkamp om elke ambtenaar verplicht ieder jaar huisbezoeken af te laten leggen bij mensen in armoede verdient navolging. Instanties zullen zich moeten bekeren, betoogt Arjan van den Os.

Afbeelding

Henk de Jong (1932-2023) verstond de vragen van zijn tijd en zocht naar nieuwe begaanbare wegen

De Nederlands-gereformeerde theoloog Henk de Jong 'ging de uitdaging aan om nieuwe begaanbare wegen te zoeken en daarin naast zoekende mensen te gaan staan'. Bijzonder hoogleraar Jaap Dekker gedenkt zijn leermeester.

Afbeelding

Veiligheid zoeken vanwege oorlog: asielzoekers zijn van alle tijden, maar andere terminologie zou beter zijn

Weet waar je het over hebt als je het over asielzoekers hebt, schrijft oudtestamenticus Gert Kwakkel. 'Het Oude Testament leert ons welke grote invloed woorden kunnen hebben.'

Afbeelding

Origineel zijn goden met een eigen specialiteit niet

Op een tentoonstelling in Assen over de verwoeste Romeinse steden Pompeï en Herculaneum realiseert theoloog Dolf te Velde zich dat de fascinerende wereld van zoveel goden ook iets heel voorspelbaars en deprimerends heeft.

Afbeelding

Goden in menigte, elk met een eigen specialiteit. Worden ze zo hanteerbaar? We weten wel beter

Op een tentoonstelling over de verwoeste steden Pompeï en Herculaneum realiseert theoloog Dolf te Velde zich dat de fascinerende Romeinse wereld van zoveel goden ook iets heel voorspelbaars en deprimerends heeft.

Afbeelding

Bracht Jezus licht in het donker? Met die duisternis viel het in zijn tijd wel mee

Was Jezus' tijd net zo'n donkere tijd als de onze? Dat valt wel mee, stelt theoloog Arco den Heijer. 'De voedsel- en reinigingswetten werden massaal nageleefd. De Joden waren nog nooit zo vroom geweest.'