Luister naar

CDA en ChristenUnie zijn het aan hun christelijke grondslag verplicht ISIS-vrouwen terug te halen

Opinie
CDA en ChristenUnie veroordelen ISIS-vrouwen zonder hen gezien te hebben. Ze zijn het aan hun christelijke grondslag verplicht zich in te spannen om deze vrouwen terug te halen naar Nederland. Dat schrijft Ad Corten van het comité ‘CDA’ers voor terughalen ISIS-kinderen’.
woensdag 24 juni 2020 om 16:00
Vrouwen en kinderen die in 2019 het ISIS-gebied in Oost-Syrië verlaten, worden opgevangen door de Koerden. Ook de Koerden zeggen dat deze vrouwen zich voornamelijk hebben beziggehouden met huishoudelijke taken.
Vrouwen en kinderen die in 2019 het ISIS-gebied in Oost-Syrië verlaten, worden opgevangen door de Koerden. Ook de Koerden zeggen dat deze vrouwen zich voornamelijk hebben beziggehouden met huishoudelijke taken. beeld afp / Delil Souleiman

Afgelopen week besloot minister Grapperhaus om het Nederlandse beleid ten aanzien van ISIS-vrouwen om te gooien, en ze op termijn terug te halen naar Nederland. Deze koerswijziging werd niet ingegeven door een plotselinge opleving van barmhartigheid, maar door de vrees dat de vrouwen anders hun straf zouden ontlopen. De Rotterdams rechtbank had namelijk bepaald dat een van de ISIS-vrouwen tegen wie al drie jaar een rechtszaak liep, teruggehaald moest worden zodat ze zich in Nederland kon verdedigen. Deed de staat dit niet, dan werd de zaak gesloten.

aanslagen

De rechter stelde zich hiermee op een humaner en christelijker standpunt dan CDA en ChristenUnie, want deze partijen zijn tot nu toe tegen het terughalen van de vrouwen. Het standpunt van de ChristenUnie werd vorig jaar geformuleerd door Eerste Kamerlid Nico Drost in een debat in de Kamer. Sindsdien heb ik niets vernomen over een koerswijziging van de partij. Woordvoerders van het CDA verklaarden in het verleden dat alle ISIS-vrouwen medeschuldig waren aan genocide, en dat ze alleen terug naar Nederland wilden om hier aanslagen te plegen. CDA-Kamerlid Martijn van Helvert lijkt met zijn uitlatingen de weerstand tegen terughalen zelfs aan te willen moedigen en ook Madeleine van Toorenburg laat er geen twijfel over bestaan dat ze de moeders niet terug wil hebben. Ze mogen volgens haar onder geen beding teruggehaald worden, maar moeten in de regio berecht worden.

CDA en Christenunie, stop het figuurlijk stenigen van deze vrouwen.

Het is vreemd dat we als christenen de ISIS-vrouwen al bij voorbaat veroordelen want volgens het Nederlandse recht is iemand pas schuldig als hij of zij door de rechter veroordeeld is. Nog vreemder wordt het wanneer je het standpunt van CDA en ChristenUnie naast de christelijke moraal legt waaraan deze partijen hun identiteit ontlenen. Toen Christus geconfronteerd werd met een foute vrouw die op het punt stond gestenigd te worden, weigerde Hij een oordeel over haar uit te spreken. In plaats daarvan kwam Hij met het voorstel om de aanklager die zonder zonden was, de eerste steen te laten werpen. Dit verhaal illustreert een van de belangrijkste morele waarden van het christendom: terughoudendheid in het oordelen over anderen, omdat we zelf ook fouten maken.

Het is gemakkelijk om de ISIS-vrouwen te veroordelen, maar we vergeten dat velen van hen oprecht geloofden dat ze in het kalifaat een betere wereld zouden vinden. Ze hadden weliswaar de beelden van gruweldaden van ISIS op tv gezien, maar in de jihadistische bubbel waarin ze leefden, werd hen verteld dat dit allemaal Amerikaanse propaganda was. ISIS had een geraffineerd pr-beleid waarbij tegenstanders geïntimideerd werden met gruwelijke beelden, terwijl sympathisanten een totaal andere boodschap van vrede en naastenliefde kregen voorgeschoteld. Eenmaal in Syrië aangekomen, merkten de vrouwen dat ze in de val waren gelopen, maar toen konden ze niet meer terug.

Hoge Raad

Deskundigen vinden daarom dat niet alle vrouwen schuldig zijn aan oorlogsmisdaden. De Koerden, die de vrouwen momenteel in kampen ondergebracht hebben, weigeren ze te berechten omdat ze zich volgens hen voornamelijk hebben beziggehouden met huishoudelijke taken. In Nederland verklaarde de advocaat-generaal van de Hoge Raad onlangs dat sommige vrouwen misschien weinig te verwijten valt omdat zij door hun man gedwongen werden mee te gaan naar Syrië.

Wetende dat ongeveer 85 procent van de Nederlanders tegen het terughalen van ISIS-vrouwen is, zal het voor CDA en ChristenUnie moeilijk zijn om hun standpunt te wijzigen. Toch kunnen we niet door blijven gaan met het figuurlijk stenigen van de ISIS-vrouwen. We moeten hen de kans geven zich te verdedigen in een eerlijk proces. CDA en ChristenUnie moeten zich actief inzetten voor een snelle repatriëring. <

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

De Bijbel is geen boek over seksuologie. Christenen moeten ook andere kennis gebruiken

Als het over eten en drinken gaat, baseren christenen zich niet alleen op de Bijbel maar ook op andere kennis. Het bevreemdt Tineke van der Veer dat ze dat niet doen als het gaat om een andere basisbehoefte: seks.

Afbeelding

Het is tijd om het voor de das op te nemen: Er ís helemaal geen dassenprobleem

Het is tijd om het voor de das op te nemen, stelt Arend Spijker, voorzitter van Das&Vecht. Er is namelijk helemaal geen dassenprobleem.

Afbeelding

Instanties moeten zich bekeren. Ook voor hen geldt: je hebt geen naaste, maar je bent er een

Het voorstel van Jasper van den Bovenkamp om elke ambtenaar verplicht ieder jaar huisbezoeken af te laten leggen bij mensen in armoede verdient navolging. Instanties zullen zich moeten bekeren, betoogt Arjan van den Os.

Afbeelding

Verzetsmensen leren je de les van morele waarden die het persoonlijk leven te boven gaan

De ouders van Joke Scheepstra zaten in de Tweede Wereldoorlog beiden in het verzet. Zij weet wat het belang is van de les van verzetsmensen en is ook daarom verontwaardigd dat de NTR tv-kijkers die kans ontneemt.

Afbeelding

'Stilstaan is ook vooruitgaan', is een mooie slogan voor de spirituele zorg

Zorgverleners geven aan dat ze vaak niet durven te vragen hoe het met een patiënt gaat, uit angst dat er dan een verhaal naar boven komt dat té zwaar om dragen is. Maar die onmacht is óók bevrijdend, stelt Lindsy Desmet.

Afbeelding

Verschillende overheden met gedeelde verantwoordelijkheid. Is dat eigenlijk wel handig?

Is besturen door zowel Rijk als provincie wel zo aantrekkelijk? Het klinkt als een mooi ideaal (alle overheden naast elkaar!), maar politiek kan het een mijnenveld opleveren, stelt Yourai Mol.