*

Botsende ego's en diepe verschillen

In april 1985 scheurde de tweekoppige RPF-fractie in de Tweede Kamer. In 1981 maakte de RPF voor het eerst haar entree in het parlement, en al snel bleek dat het niet boterde tussen de twee Kamerleden Meindert Leerling en Aad Wagenaar. Pogingen het conflict te bezweren, mislukten. Uiteindelijk begon Wagenaar in 1985 voor zichzelf als Groep-Wagenaar, maar een jaar later haalde hij met zijn nieuwe partij Anti Revolutionairen '85 géén Kamerzetel. Leerling en Wagenaar verzoenden zich pas in januari 2014; ze gaven daarover een schriftelijke verklaring.