Vrouwelijke kanten | Nederlands Dagblad

Vrouwelijke kanten

Ik kan me voorstellen dat Hendro Munsterman (Nederlands Dagblad 30 april) ongelukkig is als de Heilige Geest wordt overgeslagen door middel van gebed tot Maria als Voorspreekster en Troosteres. De basisbetekenis van een woord in het Nieuwe Testament voor de Heilige Geest is nota bene ‘Helper’, ook wel ‘Voorspreker’ of ‘Trooster’ of … de vrouwelijke vorm daarvan. Want de vrouwelijke beeldspraak past uitmuntend bij de Heilige Geest. Zij is te herkennen in de Sophia (Wijsheid) van het boek Wijsheid van Salomo, waar Zij is toegerust met een aantal eigenschappen waarin juist vrouwen vaak voorbeeldig zijn: ’verfijnd’, ’beweeglijk’, ’toegankelijk’, ’liefdevol’, ‘menslievend’ (hoofdstuk 7 vers 22-23). Daarom zou het best eens kunnen zijn dat de rooms-katholieke volksvroomheid op zichzelf aan de Heilige Geest tekortdoet, maar onbewust van een bepaald besef van vrouwelijke kanten van het heil blijk geeft. En als het verband met de Heilige Geest aan de niet theologisch ingevoerde rooms-katholieken te weinig is voorgehouden, dan is dit niet de schuld van deze zusters of broeders zelf. <

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie