Luister naar

Dankzij corona nu nog in leven

Opinie
Dat men de euthanasiezorg heeft opgeschort, zegt impliciet veel over beweerde noodzaak ervan.
zondag 3 mei 2020 om 16:31
Het Expertisecentrum Euthanasie in Den Haag.
Het Expertisecentrum Euthanasie in Den Haag. beeld anp / Remko de Waal

Al snel na het ingaan van de lockdown gaf het Expertisecentrum Euthanasie (de vroegere Levenseindekliniek) te kennen tijdelijk geen euthanasie meer te verlenen. Enkele ingezette trajecten worden afgerond, namelijk bij patiënten die terminaal zijn of binnenkort wilsonbekwaam zullen worden. Anderen moeten voor onbepaalde tijd wachten. Zorgverleners bij het Expertisecentrum, aldus de motivatie, zijn harder nodig in de zorg voor coronapatiënten. Bovendien acht men de besmettingsrisico’s voor de eigen artsen te groot. Heel wat artsen bij het Expertisecentrum doen dit werk immers als emeritus-artsen en vallen door hun leeftijd in een groep die extra kwetsbaar is. Net als andere sectoren van de samenleving is het Expertisecentrum nu doende om de reguliere werkzaamheden weer gefaseerd op te starten. Vanwege de vooralsnog zeer beperkte capaciteit neemt men nog geen nieuwe patiënten aan wen wordt eerst gewerkt aan de circa 200 patiënten die voor half maart al een eerste bezoek in het vooruitzicht gesteld hadden gekregen.

laatste redmiddel

Voor zover mij bekend heeft het besluit van het Expertisecentrum geen discussie opgeroepen. Dat is nogal wat, als je bedenkt dat euthanasie voor velen te boek staat als een laatste, zeer effectief redmiddel bij extreem lijden. Eén zin in het persbericht van half maart laat mij daarom niet los: ‘Hoe wrang ook,’ zo schrijft men, ‘euthanasiezorg kan niet als hoogste prioriteit binnen de gezondheidszorg gekenmerkt worden.’ Inderdaad is het beperken van de schade door het virus een maatschappelijke topprioriteit. Maar dat betekent niet dat andere urgente zorg helemaal wordt stopgezet. Zo heeft men steeds 400 ic-bedden beschikbaar gehouden voor patiënten zonder corona, zijn patiënten met agressieve kanker ook in de weken van de lockdown nog gewoon behandeld en krijgen stervende patiënten nog steeds palliatieve zorg. Stel je voor dat hospices zouden zeggen: om besmetting te voorkomen en om levens te redden, leveren we de komende maanden geen morfine, doorligbedden of palliatieve sedatie? Het zou een affront zijn.

'Misschien dat deze pandemie ons weer bepaalt bij het leven als gave.'

Welnu, zijn palliatieve zorg en euthanasie niet allebei bedoeld om groot lijden te beëindigen of voorkomen? Dus als palliatieve zorg nog wèl is doorgegaan, waarom dan euthanasie niet? Waarom schafte men geen beschermende kleding aan en liet euthanasie desnoods aan jongere collega’s over? Het lijden dat mensen ertoe brengt om om euthanasie te vragen, laat zich immers door geen coronavirus tegenhouden?

gelukkig

Dat men de euthanasiezorg heeft opgeschort, zegt daarom impliciet veel over beweerde noodzaak ervan. Gelukkig maar, zeg ik erbij. Kennelijk gaat in tijden van nood de prioriteit toch weer liggen op het redden van levens in plaats van het beëindigen ervan. We zijn als Nederland massaal op de ‘overlevingsstand’ overgegaan en die is ons zelfs het (tijdelijk) opofferen van honderdduizenden banen waard. Ook rondom de aangekondigde voltooid-leven-wet is het opvallend stil. Want terwijl in de afgelopen jaren in toenemende mate werd geklaagd dat de dood maar niet komt, is ons nu duidelijk geworden hoe kwetsbaar ‘leven en welzijn’ zijn. Indrukwekkend zijn de verhalen van hoogbejaarde mensen van wie de levenswil eraf spat en die met alles wat ze in zich hebben, een coronabesmetting hebben overleefd. Misschien – want het is nog te vroeg om hier definitief iets over te zeggen – zal deze pandemie ons weer bepalen bij het leven als een gave in plaats van een opgave.

Dat het Expertisecentrum maandenlang in de pauzestand staat betekent dat straks honderden mensen nog in leven zijn die anders euthanasie zouden hebben gehad.

levenswil

Mij gaat, net zoals overigens ook het Expertisecentrum stelt, het lot van deze afgewezen euthanasiepatiënten zeer aan het hart. Laten we proberen hun leven met zorg, aandacht en praktische hulp draaglijker te maken, in de hoop dat de levenswil zal opflakkeren. In de hoop dat sommigen blij zullen zijn dat het coronavirus hun het leven heeft gered. <

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

10.000 mensen die geloven in een kwaadaardige elite - maar niet iedere complotdenker is een extremist

100.000 mensen geloven in een 'kwaadaardige elite'. Dat is ongekend hoog. De overheid heeft hier voor een deel zelf aan bijgedragen, schrijft politicoloog Amy-Jane Gielen.

Afbeelding

De wolf blijft ons bezig houden: 'Rechtbank neemt risico's voor de overlevingskansen van de wolf'

Onlangs deed de rechtbank Midden-Nederland een opmerkelijke uitspraak met betrekking tot de wolf. Daarmee neemt de rechtbank onterechte risico's, schrijft Kaat Engel, actief binnen het natuurbeschermingsrecht.

Afbeelding

Ik ervaar de rijkdom van gebed om genezing. 'Er wordt gebeden zonder de vraag: En, is het al over?'

Gebed voor genezing heeft een veilige oefenplek nodig, schrijft predikant Sander Ris. 'De geur van zalfolie die in de vorm van een kruisje op mijn voorhoofd wordt gestreken blijft mij nog het meeste bij.'

Afbeelding

Ook een 'Stop-gesprek' met beschuldigde kan helpen om grensoverschrijdend gedrag te stoppen

De aanbevelingen van Mariëtte Hamer houden te weinig rekening met de positie van de beschuldigde, reageren twee experts. Bovendien mist haar instrumentarium een heel handige optie: het Stop-gesprek met een beschuldigde.

Afbeelding

Ben je bereid een plastictoeslag op wegwerpverpak- king te betalen?

Vanaf 1 juli gaan er nieuwe regels in voor wegwerpplastic, met grote gevolgen voor onder andere afhaalrestaurants. Het doel is om het gebruik van wegwerpverpakkingen tegen te gaan en recycling te bevorderen.

Afbeelding

Bouw hoger. 'De tijd dat we iedereen tevreden kunnen houden, is al lang en breed voorbij'

Om te ontsnappen uit de vastgelopen woningmarkt moeten we niet méér bouwen maar hoger. Verhoog bijvoorbeeld bestaande gebouwen. Dat is sneller, efficiënter, goedkoper en schoner, vindt Sipke Meindertsma.