*

Spelregels van de rechtsstaat zorgen ervoor dat tegenstellingen in ons land worden overbrugd

De principes van onze democratische rechtsstaat staan een adequate en effectieve aanpak van een crisis niet in de weg. Dat schrijven Han Polman (Commissaris van de Koning in Zeeland en voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur) en Frank van Ommeren (hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan VU en lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur).

advertentie