Luister naar

Dorst naar gerechtigheid

Opinie
In de afgelopen twintig jaar heeft Libanon grote uitdagingen het hoofd moeten bieden, zoals oorlog en terrorisme. Toen kwamen de vluchtelingen in groten getale. En sinds 17 oktober heeft er een economische instorting plaats, waardoor het percentage van de bevolking onder de armoedegrens de komende maanden naar schatting zal stijgen van dertig naar vijftig.
dinsdag 21 april 2020 om 03:00
Afbeelding
beeld nd

Maar niets van dat alles was zo zwaar als de COVID-19-crisis, die medio februari voet aan de grond kreeg, en die uiteindelijk het dagelijkse sociale leven wist te verstoren en zelfs verlammen.

In deze verwarring hebben ook de kerken extreme veranderingen moeten meemaken. De vieringen van de Stille Week en Pasen konden alleen worden gevolgd via de sociale netwerken, televisie en radio. In eerste instantie hadden mensen er moeite mee dat ze geen avondmaal zouden mogen vieren en de communie niet in de hand konden ontvangen. Priesters en voorgangers, theologiestudenten en toegewijde leken schreven artikelen en blogs waarin ze een standpunt innamen. Er werd een kloof tussen geloof en verstand geconstateerd – totdat de harde werkelijkheid van de dreigende pandemie het gebruik van het verstand oplegde en de kerkelijke gezagsdragers opdracht moesten geven de kerkgebouwen te sluiten, tot nader bericht.


Wat er toen gebeurde, was dat oude manieren om uiting te geven aan geloof en hoop, die min of meer lagen te slapen in een hoekje van de boot vanwege zo veel traditie en ritueel, aan de oppervlakte kwamen en weer zichtbaar werden gemaakt. In veel huizen bleek de kracht van samen bidden als gezin en spreken over God en zijn aanwezigheid in een dagelijkse dialoog. De toon op sociale media wordt positiever. Ze gaan een essentiële rol vervullen om goede boodschappen over te brengen en mensen de mogelijkheid geven in contact te komen met hun geliefden, om te vragen hoe het met hen gaat en of ze hulp nodig hebben. Toen pijn, lijden en dood weer voelbaar werden en de zwakheid van de mens zo onomwonden zichtbaar werd, namen veel christenen initiatieven om te helpen met het verstrekken van voedsel, medicijnen en andere spullen die nodig waren.


Anderzijds maakt de huidige crisis hele gezinnen kapot, hetzij door de ziekte zelf hetzij door werkloosheid, schaarste en wanhoop. Daaruit kun je de roep van Jezus horen: ‘Eloi, Eloi, lama sabachthani?’, als een roep die opstijgt vanuit het hart, omdat zij onrecht ervaren, wat niets anders is dan de afwezigheid van een zorgende God. Dit herinnert ons eraan dat, wanneer hardvochtigheid beantwoord wordt met zwakheid, juist rechtvaardigheid aan het licht komt. Het kruis leidt tot de opstanding en beide samen zijn de zekerheid dat God de onderdrukten en de vervolgden niet in de steek zal laten zonder dat hun recht gedaan wordt en zonder dat zijn dienstknechten overwinnen.


Het eeuwenoude principe van de ‘imitatio Dei’ leert zowel moslims als christenen om instrumenten van God te worden en in actie te komen voor iedereen die lijdt onder onrecht, onderdrukking en pijn. Matteüs’ vierde zaligspreking is een oproep om te werken aan gerechtigheid. ‘Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden’, die uitspraak wil in de hoorders een houding wekken van solidariteit en naastenliefde. De leerlingen hongeren en dorsten naar gerechtigheid wanneer ze iemand zien lijden onder onderdrukking en nood. En als ze handelen om pijn te veranderen in blijdschap, worden zij echte ambassadeurs van het koninkrijk; ze maken God zichtbaar in de ogen van zowel hen die ontvangen als hen die geven.

Ja, God is aanwezig in elk gebed om een spoedig einde aan deze crisis, maar vooral is God bij al diegenen die standvastig zijn in tegenspoed en die eropuit gaan om anderen te helpen waar ze maar kunnen, en zo getuigen van Gods liefde voor de mensheid.

De coronacrisis is wereldwijd. Hoe gaan christenen en kerkleiders in andere landen ermee om? Het vijfde deel van een serie: Libanon. Eerdere delen stonden in de kranten van 9, 14, 16 en 17 april.

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Hoe we vaagtaal en jeukwoorden als 'co-creatie' en 'kwaliteitsslag' uit de krant proberen te houden

'Mensen praten moeilijk omdat dat makkelijk is', leerde Japke-d. Bouma de ND-redactie in een Amersfoorts café. Aan ons als journalisten de taak om moeilijke taal glashelder te krijgen.

Afbeelding

Wie vrede wil tussen Israël en de Palestijnen, moet met álle partijen over concrete voorstellen spreken

Met heilige teksten je macht en invloed uitbreiden, oud-senator Hanneke Gelderblom ziet dit 'religieus imperialisme' wereldwijd oprukken. Dat vergt ook in Nederland alertheid. 'Want dan mag je Joden alles verwijten.'

Afbeelding

Perspectief-jongeren: Het is tijd dat de ChristenUnie afrekent met haar eurosceptische imago

Laat het partijcongres van de ChristenUnie uitspreken dat de partij gelooft in Europa, schrijft Annelle van der Wel namens jongerenorganisatie Perspectief.

Afbeelding

Doop met water uit waterkanon een politiek statement? Avondmaal vieren met supermarktwijn is dat ook

Zijn de doop en het avondmaal niet-politieke rituelen? Zeker niet, schrijft theoloog Peter-Ben Smit. Christus zet de maatschappelijke orde op z’n kop. ‘Een beetje water uit een waterkanon kan daar ook nog wel bij.’

Afbeelding

Uit woede of ongeluk breken met God? 'Ik had juist de neiging om wel op zoek te gaan naar houvast'

De maand mei was een tranendal voor schrijver en muzikant Aafke Romeijn, zelf een ‘godzoeker’. Wat doe je met dit verdriet, deze rouw? Vind je troost in het geloof of betekent het een definitief afscheid?

Afbeelding

Onderschat het nut van de ervaringsdeskundige niet. 'Het begint met: wat is jóuw verhaal'

Dat Rinke Verkerk vragen heeft bij al die zelfbenoemde coaches ontneemt het zicht op het belang van ervaringsdeskundigen, vindt Els Dijkema-van der Linden.